Tạo Hình – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột, Rỗng Ruột, Tôn Sáng

Vì là nhựa, nên tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột dễ dàng tạo hình như: uốn cong, ép khuôn, cắt bằng máy cầm tay, bắn vít cố định. Tạo sự linh hoạt khi ứng dụng sản phẩm này vào thực tế, khả năng triển khai lắp ráp nhanh hơn.

error: Content is protected !!
Điện Thoại
Google Map