Màu Sắc Solite Green ST Xanh Lá – Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Green ST (Xanh Lá), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và so sánh  với tấm rỗng ruột và tấm dạng sóng tôn - Solite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia.

Green ST (Xanh Lá) Solite Indonesia

Truyền Sáng và Truyền Nhiệt

So Sánh Tấm Rỗng Ruột

Màu sắcTruyền sángTruyền nhiệt
Clear87%60.31%
Tosca47%44.39%
Green ST46%44.23%
Bronze ST33%41.06%
Blue ST22%48.29%
Grey ST18%34.46%
Opal33%0.30%
Silver Millenium20%7.25%

* Số liệu ở trên áp dụng cho tấm dày 6mm.


So Sánh Tấm Đặc Ruột

Màu sắcTruyền sángTruyền nhiệt
Grey5%40%
Bronze13%42%
Clear89%68%
Embossed Grey7%9%
Embossed Bronze18%8%
Embossed Clear87%14%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarFlat dày 3mm


So Sánh Tấm Lên Sóng Tôn

Màu SắcTruyền SángTruyền Nhiệt
Silver13%02.88%
Blue24%55.62%
Bronze36%46.57%
Opal46%01.42%
Green47%47.68%
Clear89%69.37%

* Số liệu trên áp dụng cho SolarTuff dày 0.8mm


Quy Cách

Độ dày

  • Độ dày có sẵn: 4,5mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm
  • Các độ dày khác, vui lòng liên hệ đặt hàng..

Khổ rộng

  • Khổ rộng có sẵn: 2.100mm
  • Các khổ rộng khác, liên hệ đặt hàng..

Chiều Dài

  • Chiều dài nguyên tấm: 5800mm
  • Các chiều dài khác, liên hệ đặt hàng..

Thông Tin Liên Quan

Màu Sắc Liên Quan

..

Solite Blue ST (Xanh Dương) Indonesia - Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Dày 5mm HCM

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Blue ST (Xanh Dương), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và ...

Solite Bronze ST (Trà Đồng) Indonesia - Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Dày 5mm HCM

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Bronze ST (Trà Đồng), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền nhiệt và ...

Solite Clear (Trắng Trong, Không Màu) Indonesia - Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Dày 5mm HCM

Video-clip quay 360 độ về màu sắc Clear (Trong Kính, Không Màu), bảng liệt kê khả năng truyền sáng truyền ...

Tấm Polycarbonate SoLite - Tấm lợp lấy sáng rỗng ruộtSoLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..
error: Content is protected !!
Điện Thoại
Google Map