Hướng Dẫn Sử Dụng Polycarbonate

Vận Chuyển Tấm Polycarbonate

Hướng dẫn vận chuyển tấm polycarbonate bao gồm: tấm đặc ruột, tấm rỗng ruột và tấm dạng sóng.

..


Bảo Quản Tấm Polycarbonate

Hướng dẫn bảo quản tấm polycarbonate bao gồm: tấm đặc ruột, tấm rỗng ruột và tấm dạng sóng.

..


Thi Công, Lắp Đặt và Lắp Ráp

Lắp Ráp Mái Đón Với Polycarbonate

..

Thi Công Mái Vòm Polycarbonate
..
Lắp Đặt Mái Hiên Với Tôn Polycarbonate
..

Tiêu Chuẩn Xây Dựng

Công bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia - Tấm Polycarbonate

..

TCVN 10103:2013 – Tấm polycarbonate kiểu loại, kích thước và đặc tính

..

TCVN 10672-2:2015 – Vật liệu polycarbonate

..

error: Content is protected !!
Điện Thoại
Google Map