ECOPOLY, Catalogue Trang 03 – Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan

Chi tiết Catalogue Trang 03 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - EcoPoly, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan.

Nội Dung EcoPoly Thái Lan

English

EcoPoly

Standard size 2.1m x 5.8m
- Thickness (mm) : 4.5 | Weight (kg/m2) : 11.6
- Thickness (mm) : 5.0 | Weight (kg/m2) : 12.5
- Thickness (mm) : 6.0 | Weight (kg/m2) : 14.6
- Thickness (mm) : 10.0 | Weight (kg/m2) : 19.7

Features
- Light weight
- Fire Resistance
-Impact Resistance
-As transparent as glass
-Natural light, electricity saving
-Withstand temperature changed from -20oC to 120oC

Applications
-Skyling, roofing, balcony
-Green house
-Advertising panel, signboard
-Protection covers and shields
-Bus stand, taxi stand
-Walkway & overhead bridge


Tiếng Việt

EcoPoly

Kích thước chuẩn 2.1m x 5.8m
- Độ dày (mm): 4,5 | Trọng lượng (kg / m2): 11,6
- Độ dày (mm): 5.0 | Trọng lượng (kg / m2): 12,5
- Độ dày (mm): 6,0 | Trọng lượng (kg / m2): 14,6
- Độ dày (mm): 10,0 | Trọng lượng (kg / m2): 19,7

Tính năng, đặc điểm
- Trọng lượng nhẹ
- Chống cháy
-Hiệu suất kháng chiến
- Trong suốt như kính
-Đèn tự nhiên, tiết kiệm điện
-Khóa nhiệt độ thay đổi từ -20 ° C đến 120 ° C

Các ứng dụng
-Gói, lợp, ban công
-Nhà kính
-Quảng cáo quảng cáo, biển báo
-Vỏ bảo vệ và lá chắn
-Bus đứng, đứng taxi
-Bước cầu & cầu trên cao


Thông Tin Liên Quan

..
Catalog Trang 1 – ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan
Chi tiết Catalogue Trang 01 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 2 – ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan
Chi tiết Catalogue Trang 02 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 3 – ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan
Chi tiết Catalogue Trang 03 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
 

Tấm Polycarbonate EcoPoly - Tấm lợp lấy sáng rỗng ruộtEcoPoly, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..

error: Content is protected !!
Điện Thoại
Google Map