CleanLight, Catalogue Trang 02 – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Hàn Quốc

Chi tiết Catalgoue Trang 2 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - CleanLight, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Hàn Quốc.

Nội Dung CleanLight Hàn Quốc

English

Development of Advanced Architectural Culture With Automated Production, High-Quality Scientific

Execution, and Thorough. After-Service Manangement

Dongshin PolyChem Co., Ltd. has a long history of successfully completing a number of architectural projects in Korea based on the excellent technological power and manpower of the former Dongshin Chemical, Korea's first specialized producer of polycarbonate sheets. Dongshin PolyChem has also exerted its utmost efforts to create a new architectural culture with automated production, high-quality products, Scientific execution, and thorough post-management.

Polycarbonate, the main substance of Archilight and Cleanlight, is one of the most advanced high-molecules extracted from plastic materials. It is an innovative material in architecture that can compliment flaws of glass ánd existing plastic materials with its excellent shock absorbency, transparency, light weight and flexibility.

With its excelent properties, it provides new possibilities for architectural spaces and can be used in the electronic and industrial fields, as Well, Archilight, a multi-layer polycarbonate that has a double or triple-layer structure, is currently developed and manufactured exclusively by DongShin PolyChem in Korea. With strong insulation and sturdiness due to its unique multi-layer structures, it is very effective in creating pleasant interior spaces by diffusing light and isolating vision. Since polycarbonate is widely used as a major material in constructing arcades, one of the many projects being undertaken to modernize Korea's old marketplaces, Dongshin PolyChem Co., Ltd. has become a leader among many other Specialists in architectural materials.

Dongshin PolyChem Co., Ltd., vows to exert tireless efforts to become a pioneer in the plastic sheets market by developing new technologies and products and by aiming at perfection to ensure customer satisfaction, We hope to develop a stronger relationship with our customers.

Tiếng Việt

Phát triển văn hoá kiến trúc tiên tiến bằng sản xuất tự động, khoa học có chất lượng cao

Thực hiện, và Triệt để. Quản lý dịch vụ sau bán hàng

Dongshin PolyChem Co, Ltd có một lịch sử lâu dài của thành công hoàn thành một số dự án kiến trúc tại Hàn Quốc dựa trên sức mạnh công nghệ tuyệt vời và nhân lực của cựu Dongshin Hóa chất, Hàn Quốc đầu tiên chuyên sản xuất các tấm polycarbonate. Dongshin PolyChem cũng đã nỗ lực hết sức để tạo ra một nền văn hóa kiến trúc mới với sản xuất tự động, sản phẩm chất lượng cao, thực hiện khoa học và quản lý hậu cần triệt để.

Polycarbonate, chất chính của Archilight và Cleanlight, là một trong những phân tử cao cấp tiên tiến nhất được chiết xuất từ vật liệu nhựa. Nó là một vật liệu sáng tạo trong kiến trúc có thể khen ngợi các khuyết điểm của vật liệu nhựa thủy tinh hiện có với độ hấp thụ sốc tuyệt vời, minh bạch, trọng lượng nhẹ và sự linh hoạt.

Với các tính năng vượt trội của nó, nó cung cấp các khả năng mới cho không gian kiến trúc và có thể được sử dụng trong các lĩnh vực điện tử và công nghiệp, như Well, Archilight, một lớp đa lớp polycarbonate có cấu trúc đôi hoặc ba lớp, hiện đang được phát triển và sản xuất độc quyền bởi Dongshin PolyChem tại Hàn Quốc. Với tính cách cách nhiệt và độ bền cao do cấu trúc đa lớp độc đáo của nó, nó rất hiệu quả trong việc tạo ra không gian nội thất dễ chịu bằng cách khuếch tán tầm nhìn ánh sáng và cách ly. Vì polycarbonate được sử dụng rộng rãi như một vật liệu chính trong việc xây dựng các cửa hàng, một trong nhiều dự án được thực hiện để hiện đại hóa thị trường cũ của Hàn Quốc, Dongshin PolyChem Co., Ltd. đã trở thành một nhà lãnh đạo trong số nhiều Chuyên gia khác về vật liệu kiến trúc.

Dongshin PolyChem Công ty TNHH, thề sẽ nỗ lực không mệt mỏi để trở thành một nhà tiên phong trong thị trường tấm nhựa bằng cách phát triển công nghệ mới và sản phẩm và nhằm hoàn thiện để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Chúng tôi hy vọng để phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ hơn với khách hàng của chúng tôi.


Thông Tin Liên Quan

Catalogue Liên Quan

..
Catalog Trang 1 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 1 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 2 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 2 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 3 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 3 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 4 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 4 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 5 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 5 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 6 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 6 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
Catalog Trang 7 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Chi tiết Catalgoue Trang 7 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...

Chủ Đề Liên Quan

..
Catalog Trang 1 - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Trang tổng hợp Catalgoue Trang với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản ...
CO - CleanLight - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Hàn Quốc
Trang tổng hợp các chứng từ về sản xuất sản phẩm với độ phân giải cao và kèm theo nội ...

Tấm Polycarbonate CleanLight - Tấm lợp lấy sáng đặc ruộtCleanLight, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..

error: Content is protected !!
Điện Thoại
Google Map